Udlodningspolitik

Fremtidig aktionærvederlæggelse
Sampo har stillet forslag til Topdanmarks ordinære generalforsamling 4. april 2017, om at be-styrelsens bemyndigelse til at tilbagekøbe Topdanmark-aktier tilbagekaldes. Sampos forslag skal ses i sammenhæng med Sampos tilkendegivelse i delårsrapporten for Q1-Q3 2016 om, at man agter at stille forslag på Topdanmarks generalforsamling 4. april 2017 om ophør af Topdanmarks aktietilbagekøbsprogram og overgang til aktionærvederlæggelse i form af udbytte.

Såfremt Sampos forslag om overgang til 100 % udbytte ikke bliver vedtaget af generalforsam-lingen foreslår bestyrelsen, at Topdanmarks aktionærvederlæggelse fremover kommer til at ske i form af en kombination af aktietilbagekøb og udbytte.

I det omfang Sampos ønske om overgang til udbytte godkendes på generalforsamlingen 4. april 2017 vil bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen snarest herefter fremlægge en fremtidig udbyttepolitik.

 

RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

30.03.2017 16:59

177,50  -0,30

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk