Aflønningsudvalg

I henhold til § 77c i Lov om finansiel virksomhed har bestyrelsen i Topdanmark og Topdanmark Forsikring nedsat et aflønningsudvalg for Topdanmark og et fælles aflønningsudvalg for Topdanmark Forsikring-koncernen. Der er personsammenfald mellem de to udvalg.

Som medlemmer af aflønningsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Søren Thorup Sørensen, næstformand Torbjörn Magnusson og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Mette Jensen. Bestyrelsen har valgt Søren Thorup Sørensen til formand for aflønningsudvalget.

Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder de to generalforsamlingsvalgte medlemmer af aflønningsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om aflønning i Topdanmark er i overensstemmelse med den af generalforsamlingen godkendte aflønningspolitik og den til enhver tid gældende lovgivning. Det medarbejdervalgte medlem af aflønningsudvalget er valgt i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 77c, stk. 5.

Læs mere om aflønningsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse her på hjemmesiden, Direktion og bestyrelse.

Aflønningsudvalget holder to ordinære møder om året. I pdf'en nedenfor kan du læse mere om forretningsorden for aflønningsudvalget i Topdanmark og forretningsorden for det fælles aflønningsudvalg i Topdanmark Forsikring-koncernen.


Medlemmer af udvalget

Chair Torbjörn Magnusson
Committee Member Jens Aaløse
Committee Member Mette Jensen

Titel Type Størrelse  
Forretningsorden for aflønningsudvalget i Topdanmark PDF 92.5 KB Add to Briefcase
RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

25.06.2018 16:59

278,80  -3,40

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk