Investeringsforhold

"Risikostyring er krumtappen i kapitalforvaltning. Det gælder uanset, om der er tale om langsigtet opsparing til pension eller styring af den daglige likviditetsstrøm. Det centrale er, at risikoen er under kontrol."

Lars Thykier, koncerndirektør

 

Topdanmarks opfattelse

  • Topdanmarks egenkapital skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift - ikke større.
  • Tilbagekøb af aktier er den mest hensigtsmæssige form for udlodning til aktionærerne.

Vi har hele tiden fokus på de forhold, der influerer på kapitalstrukturen:

  • Finans
  • Investeringspolitik

 

Finans

Målsætning

Topdanmark ønsker, at selskabets værdiskabelse i højere grad skal ske gennem accept af forsikringsrisiko end ved accept af investeringsrisiko. Dette mål afspejles i selskabets investeringspolitik.

Målsætningen for Topdanmarks kapitalstruktur er, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og hybridkapital netop skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift og samtidig tilstrækkelig til at dække de regulatoriske krav - men heller ikke større. Egenkapital herudover udbetales til aktionærerne via et løbende tilbagekøb af aktier hen over året. Tilbagekøbet finansieres ved midlertidige lån, idet den tilsvarende indtjening samtidig opspares i datterselskaberne. Efter udbyttebetaling fra datterselskaberne nedbringes fremmedfinansieringen igen til det niveau, der anses for optimalt på længere sigt.

Investeringspolitik

Topdanmark-aktiens risikoprofil

Det er Topdanmarks grundlæggende opfattelse, at selskabets værdiskabelse fortrinsvis bør ske gennem accept af forsikringsmæssige risici. Samtidig er det opfattelsen, at Topdanmark med fordel kan supplere værdiskabelsen fra den primære forretning ved at udnytte selskabets betydelige kapitalstyrke til at acceptere en vis mængde finansielle risici, således at det forventede afkast af de investerede midler forøges. Forsikringsrisici følger som en naturlig del af kerneforretningen, hvilket kan være attraktivt for investorer, der ønsker risikospredning i deres aktieportefølje.

Læs om vores Risikostyring.

RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

27.04.2017 16:59

186,90  0,00

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk