Kapitalmodel

"Udlodning i Topdanmark er siden 1998 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 77,0 % af aktiekapitalen."

Lars Thykier, koncerndirektør

Kapitalmodel
Topdanmark fører en politik, hvor egenkapitalen ligger nogenlunde på niveau med det typiske solvenskrav, mens udsving dækkes af hybridkapital og tier 2 kapital. Egenkapital ud over niveauet for det typiske solvenskrav udloddes til aktionærerne.

Title Type Size  
Kapitalmodel Q3 2016 PDF 160.4 KB Add to Briefcase
RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

27.04.2017 16:59

186,90  0,00

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk