February 6, 2017  - 9:49 AM CET

Topdanmark - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

PDF Download pdf 17.5 KB Add to Briefcase

6. februar 2017
Med. nr. 07/2017

Den 15. november 2016 offentliggjorde Topdanmark (selskabsmeddelelse nr. 67/2016), at der resterede 650 mio. kr. af det samlede tilbagekøbsprogram for 2016 på 1.650 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, "Markedsmisbrugsforordningen".

Tilbagekøbsprogrammet for 2016 på 1.650 mio. kr. er godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden frem til den ordinære generalforsamling 4. april 2017.

Af tilbagekøbsprogrammet på i alt 1.650 mio. kr., er der i perioden fra 12. februar 2016 til 27. januar 2017 tilbagekøbt for kr. 1.355 mio. kr.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 30. januar til 3. februar 2017 foretaget følgende transaktioner:

  Antal
aktier
Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
30. januar 2017 25.000 181,30 4.532.500
31. januar 2017 25.000 181,44 4.536.000
  1. februar 2017 27.000 181,57 4.902.390
  2. februar 2017 20.000 182,10 3.642.000
  3. februar 2017 25.000 183,07 4.576.750
I alt akkumuleret i perioden 122.000 181,88 22.189.640
I alt akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 7.884.840   1.376.804.803

Efter ovenstående transaktioner udgør Topdanmarks beholdning af egne aktier 8.554.000 stk. aktier, svarende til 9,00 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader