February 13, 2017  - 10:22 AM CET

Topdanmark - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

PDF Download pdf 27.0 KB Add to Briefcase

13. februar 2017
Med. nr. 09/2017

Den 15. november 2016 offentliggjorde Topdanmark (selskabsmeddelelse nr. 67/2016), at der resterede 650 mio. kr. af det samlede tilbagekøbsprogram for 2016 på 1.650 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, "Markedsmisbrugsforordningen".

Tilbagekøbsprogrammet for 2016 på 1.650 mio. kr. er godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden frem til den ordinære generalforsamling 4. april 2017.

Af tilbagekøbsprogrammet på i alt 1.650 mio. kr., er der i perioden fra 12. februar 2016 til 27. januar 2017 tilbagekøbt for kr. 1.355 mio. kr.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 6.februar til 10. februar 2017 foretaget følgende transaktioner: 

  Antal
aktier
Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
  6. februar 2017 22.000 183,64 4.040.080
  7. februar 2017 25.000 183,79 4.594.750
  8. februar 2017 24.000 185,40 4.449.600
  9. februar 2017 35.000 183,48 6.421.800
10. februar 2017 35.000 182,84 6.399.400
I alt akkumuleret i perioden 141.000 183,73 25.905.630
I alt akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 8.025.840   1.402.710.433

Efter ovenstående transaktioner udgør Topdanmarks beholdning af egne aktier 8.695.000 stk. aktier, svarende til 9,15 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader