March 20, 2017  - 10:42 AM CET

Topdanmark - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

PDF Download pdf 24.6 KB Add to Briefcase

20. marts 2017
Med. nr. 16/2017

Den 23. februar 2017 offentliggjorde Topdanmark (selskabsmeddelelse nr. 11/2017), at der resterede 199 mio. kr. af det samlede tilbagekøbsprogram for 2016 på 1.650 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, "Markedsmisbrugsforordningen".

Tilbagekøbsprogrammet for 2016 på 1.650 mio. kr. er godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden frem til den ordinære generalforsamling 4. april 2017.

Af tilbagekøbsprogrammet på i alt 1.650 mio. kr., er der i perioden fra 12. februar 2016 til 21. februar 2017 tilbagekøbt for kr. 1.451 mio. kr.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 13. marts til 17. marts 2017 foretaget følgende transaktioner: 

  Antal
aktier
Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
13. marts 2017 25.000 179,59 4.489.750
14. marts 2017 20.000 179,45 3.589.000
15. marts 2017 22.000 179,54 3.949.880
16. marts 2017 24.000 179,78 4.314.720
17. marts 2017 25.000 180,37 4.509.250
I alt akkumuleret i perioden 116.000 179,76 20.852.600
I alt akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 9.096.740   1.593.801.670

Efter ovenstående transaktioner udgør Topdanmarks beholdning af egne aktier 9.467.000 stk. aktier, svarende til 9,97 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader