May 23, 2017  - 10:34 AM CET

Pas på Bambi på vejen

Pas på Bambi på vejen

Maj måned er højsæson for påkørsler af især rådyr. I Topdanmark steg antallet af anmeldte rådyrspåkørsler med 57 % i maj 2016 sammenlignet med gennemsnittet for resten af året. Hold derfor ekstra øje med hvor stærkt du kører, lyder rådet fra forsikringsselskabet.

I slutningen af april og i maj måned springer ekstra mange rådyr ud på de danske veje og er til fare for både bilister og dem selv. Topdanmark får hvert år næsten 2.000 anmeldelser fra bilister, der har påkørt et rådyr eller skadet bilen i forsøget på at undgå det.

Alene i maj 2016 var antallet af anmeldelser om påkørsler af rådyr 57 % højere sammenlignet med gennemsnittet i årets øvrige måneder.

"Topdanmark oplever hvert år en væsentlig stigning i antallet af anmeldelser fra bilister, der enten har påkørt et rådyr eller skadet bilen i forsøget på at vige udenom. Dermed er de måske braget ind i fx autoværnet eller et træ. Eller også har de bremset hårdt op for at undgå rådyret og er derfor blevet ramt af bilisten bagved i stedet," siger Helle Dahl, som er skadechef i Topdanmark.

Flest påkørsler morgen og aften

De fleste påkørsler sker ved daggry og ved skumring, dvs. mellem kl. 05 og 08 om morgenen og igen fra kl. 17 til 23 om aftenen.

Det øgede antal af påkørsler i maj kan ifølge en rapport fra DCE — Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet — skyldes, at der kommer mange nye unger til, mens de unge rådyr skal finde nye territorier. Det betyder, at flokkene bevæger sig mere og dermed krydser vejene.

Rådyr og biler tager de værste skrammer

Det er dog sjældent, at påkørslerne af rådyr medfører alvorlige personskader hos bilisten eller passagerer i bilen. 

"Vi ser typisk skader på fronten af bilen — fx trykkede kofangere og en bulet forskærm, men vi ser også skader på taget og på siden af bilen som følge af, at rådyret er røget op på taget og ned langs siden under påkørslen. Og udover skaderne på dyret kan bilen i værste fald gå så meget i stykker, at den ikke kan køre videre. Heldigvis er det sjældent, at der sker alvorlige personskader ved disse uheld, men selvfølgelig kan det ske. Og så er det jo synd for rådyrene," siger Helle Dahl, som opfordrer til, at man er ekstra opmærksom og sænker farten i de områder, hvor rådyrene typisk færdes.

Yderligere information

Skadechef Helle Dahl, telefon 23 38 29 54.

Gode råd til rådyrsæsonen

  1. Vær opmærksom på, at en undvigemanøvre kan være farlig, både for dig og dine medtrafikanter. Du bør derfor som trafikant forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.
  1. Sænk først og fremmest hastigheden i områder, hvor der fx er advarselsskilte, tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen. Vilde dyr nærmer sig oftest trafikerede veje på bestemte tidspunkter - vær derfor ekstra opmærksom omkring skumring og i morgentimerne.
  1. Vær opmærksom på advarselsskilte, der advarer om krydsende vilde dyr.

Kilde: Borger.dk

Ring efter hjælp, hvis et påkørt dyr har overlevet

Hvis du påkører et dyr, og det overlever påkørslen, er det en god idé at ringe til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812. Telefonen er døgnbemandet og sørger for gratis assistance til dyret uanset hvor i landet, skaden er sket.

Læs mere på dyrenesbeskyttelse.dk.


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader