May 23, 2017  - 12:00 PM CET

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

PDF Download pdf 190.7 KB Add to Briefcase

Hovedelementer   

Q1 2017

 • Resultat efter skat: 415 mio. kr. (Q1 2016: 161 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 4,8 kr. (Q1 2016: 1,7 kr.)
 • Combined ratio: 85,8 (Q1 2016: 86,0)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 89,0 (Q1 2016: 91,8)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 1,7 %, livsforsikring -4,8 %
 • Resultat af livsforsikring: 72 mio. kr. (Q1 2016: 8 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser: 152 mio. kr. (Q1 2016: -91 mio. kr.).

  Modelmæssig resultatprognose for 2017

 • Den forudsatte combined ratio for 2017 er forbedret fra 91-92 til omkring 89 ekskl. afløbsresultat i Q2-Q4 2017, fortsat inkl. meromkostninger på ½-1 pp i forbindelse med investering i øget digitalisering og automatisering
 • Den forudsatte præmievækst er justeret fra omkring 0 til let positiv
 • Den modelmæssige resultatprognose for 2017 opjusteres fra 900-1.000 mio. kr. efter skat til 1.100-1.200 mio. kr. efter skat og ekskl. afløbsresultat i Q2-Q4 2017. Det svarer til et resultat pr. aktie på 13,5 kr. 

Ny udlodningspolitik

 • Topdanmark opretholder den disciplinerede tilgang til kapitalforbrug
 • Topdanmark overgår til udlodning af udbytte
 • Udgangspunktet for udbytteudlodningen er en pay-out ratio på minimum 70 %
 • Udlodning af udbytte for 2017 vil ske efter Topdanmarks generalforsamling 12. april 2018.


Webcast
I en webcast præsenterer adm. direktør Christian Sagild finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden.

Telefonkonference
Med udgangspunkt i delårsrapporten og webcast afhol­des telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til:
UK dial-in-nummer: +44 (0)20 7162 9961
US dial-in-nummer: +1 646 851 2094

10-15 minutter før konferencens start. Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference 961894, eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen.

 

Eventuelle henvendelser:

Christian Sagild, adm. direktør
Direkte telefon: 44 74 44 50

Lars Thykier, koncerndirektør
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader