August 15, 2017  - 12:02 PM CET

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2017

PDF Download pdf 235.0 KB Add to Briefcase

15. august 2017 Meddelelse nr. 22/2017

Hovedelementer

1. halvår 2017

 • Resultat efter skat: 889 mio. kr. (H1 2016:586 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 10,4 kr. (H1 2016: 6,3 kr.)
 • Combined ratio: 81,8 (H1 2016: 86,2)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 85,3 (H1 2016: 90,3)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 1,2 %, livsforsikring -0,4 %
 • Resultat af livsforsikring: 128 mio. kr. (H1 2016: 66 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser: 221 mio. kr. (H1 2016: 108 mio. kr.).

Q2 2017

 • Resultat efter skat: 474 mio. kr. (Q2 2016: 425 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 5,6 kr. (Q2 2016: 4,6 kr.)
 • Combined ratio: 77,8 (Q2 2016: 86,4)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 81,6 (Q2 2016: 88,8)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 0,6 %, livsforsikring 5,0 %
 • Resultat af livsforsikring: 56 mio. kr. (Q2 2016: 58 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser: 69 mio. kr. (Q2 2016: 199 mio. kr.).

Modelmæssig resultatprognose for 2017

 • Den forudsatte combined ratio for 2017 er reduceret fra omkring 89 til omkring 87 ekskl. afløbsresultat i H2 2017. Dette er fortsat inkl. meromkostninger på ½-1 pp i forbindelse med investering i øget digitalisering og automatisering
 • Den forudsatte præmievækst er fortsat let positiv
 • Den modelmæssige resultatprognose for 2017 opjusteres fra 1.100-1.200 mio. kr. efter skat til 1.250-1.350 mio. kr. efter skat og ekskl. afløbsresultat i H2 2017. Det svarer til et resultat pr. aktie på 15,2 kr.

Kapitalgrundlag

 • Topdanmark har udstedt EUR 55 mio. hybridkapital med første mulige indfrielsesdato 15. september 2017. Topdanmark har ansøgt Finanstilsynet om tilladelse til en sådan indfrielse. Såfremt hybridkapitalen indfries, er det hensigten at udstede et nyt tier 1 ansvarligt lån af samme størrelse som hybridkapitalen.

Ny finanskalender

 • Topdanmark har valgt fremover at fremrykke delårs- og årsrapporteringen jf. den opdaterede finanskalender på side 12.

Webcast

I en webcast præsenterer adm. direktør Christian Sagild finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden.

Telefonkonference

Med udgangspunkt i halvårsrapporten og webcast afhol­des der telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor det er muligt at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferen­cen foregår på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til et af nedenstående numre 10-15 minutter før konferencens start:
UK dial-in-nummer: +44 (0)20 7162 9961
US dial-in-nummer: + 1 646 851 2094
Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference 962608 eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen.


Eventuelle henvendelser:

Christian Sagild, adm. direktør
Direkte telefon: 44 74 44 50

Lars Thykier, koncerndirektør
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup
Telefon 44 68 33 11
CVR-nr. 78040017

E-mail: topdanmark@topdanmark.dk
Internet: www.topdanmark.com


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader