September 18, 2017  - 1:00 PM CET

Medarbejderaktier

18. september 2017
Med. nr. 24/2017

Topdanmark har truffet beslutning om tildeling af medarbejderaktier.

Topdanmark har i dag, i henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen, besluttet at tilbyde medarbejderne medarbejderaktier for perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018.

Tildelingen baseres på aftaler om kontantlønnedgang og sker inden for rammerne af Ligningslovens § 7P. Tildeling sker d. 26. oktober 2018. Omfattede personer vil være medarbejdere i Topdanmark og i datterselskaber direkte eller indirekte ejet af Topdanmark. Medarbejderne skal, for at kunne modtage medarbejderaktier, være ansat senest den 1. oktober 2017, være månedslønnede og være beskæftiget minimum otte timer om ugen. Medarbejderne skal være ansat på tildelingstidspunktet d. 26. oktober 2018.

Topdanmark benytter en del af sine egne aktier ved tildeling af medarbejderaktier. Der udstedes således ikke nye aktier.

Antallet af medarbejderaktier omfattet af ordningen vil afhænge af, hvor mange medarbejdere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at anslå, hvor mange aktier der vil blive tildelt i medfør af ordningen. Tildeling af medarbejderaktier vil ikke påvirke årets resultat efter skat.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobiltelefon: 4025 3524

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader