October 24, 2017  - 3:54 PM CET

Nedskrivning af Topdanmark-aktier - Topdanmarks beholdning af egne aktier er under 5 %

24. oktober 2017
Med. nr. 27/2017

Nedskrivning af Topdanmark-aktier
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 20/2017 blev det på Topdanmarks ordinære generalforsamling den 4. april 2017 vedtaget at nedskrive aktiekapitalen med 5.000.000 stk. aktier.

Fristen for kreditorers anmeldelse af krav er udløbet uden indsigelser, og kapitalnedsættelsen er i dag efter anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen endeligt gennemført.

Efter annullering af disse aktier udgør aktiekapitalen i Topdanmark 90.000.000 kr., svarende til 90.000.000 stk. aktier.

Topdanmarks beholdning af egne aktier er under 5 %
Efter kapitalnedsættelsens gennemførelse udgør Topdanmarks beholdning af egne aktier 4.449.921 stk., svarende til 4,94 % af aktiekapitalen. Hermed er andelen af egne aktier nedbragt fra 9,95 % som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 23/2017 

Denne meddelelse er udsendt i henhold til værdipapirhandelslovens § 29.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader