November 16, 2017  - 4:19 PM CET

Topdanmark A/S udsteder kapitalbeviser som Tier 1 kapital

16. november 2017
Med. nr. 31/2017

Under henvisning til Topdanmarks selskabsmeddelelse nr. 30/2017 er tegningen af kapitalbeviser for 400 mio kr. nu afsluttet.

Kapitalbeviserne udstedes den 23. november 2017 med en variabel rente på 3M CIBOR + 2,75% p.a. Første rentebetalingsdag er den 23. februar 2018. Løbetiden er uendelig, men Topdanmark kan førtidsindfri lånet til kurs pari på rentebetalingsdagen i november 2022 og på enhver rentebetalingsdag derefter.   

Obligationerne forventes optaget til notering på Nasdaq Copenhagen.

 

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4474 4017, Mobiltelefon: 4025 3524

 

Topdanmark Forsikring A/S
Cvr-nr. 78416114
Borupvang 4
2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader