November 27, 2017  - 9:31 AM CET

Gør sommerhuset klar til vinterhi

Gør sommerhuset klar til vinterhi

Har man ikke for længst lukket sommerhuset ned for vinteren, er det en god idé at planlægge en sidste tur derhen, inden vinteren kommer. Så er der nemlig større chance for at undgå ubehagelige overraskelser til foråret, påpeger forsikringsselskabet Topdanmark.

Efter et langt lunt efterår er den første nattefrost så småt begyndt at sætte ind. Vinteren er på vej, og sommerhusejere, der endnu ikke har lukket sommerhuset ned for vinteren, bør afsætte tid til at forebygge skader på huset i vintermånederne.

"Det er vigtigt at lukke sommerhuset ordentligt ned for vinteren, så man ikke kommer tilbage til indbrud, vandskade eller andre ubehagelige overraskelser. Og så er det en god idé at tjekke op på, hvordan forsikringen dækker, hvis uheldet er ude," siger Stefan Gravang, der er skadechef hos Topdanmark.

Husk de to V'er: vand og varme

Hos Topdanmark er det især frostsprængninger, der om vinteren præger skadesanmeldelserne for sommerhuse. Skaderne skyldes i de fleste tilfælde, at ejeren har glemt at lukke for vandet, tømme vandrørene eller at der er blevet drejet på stophanen.

Vil man helt forebygge frostsprængninger bør man desuden tænde for varmen i alle rum vinteren over.

Ved frostgrader kan vandrørene sprænge, hvis man har glemt at tømme dem for vand. Det hjælper ikke kun at slukke for vandtilførslen, man skal også åbne vandhanerne og lade det resterende vand i rørene løbe ud.

Glemmer man det, og er huset ikke tilstrækkeligt opvarmet, risikerer man, at rørene sprænger. Vandvarmeren bør også tømmes helt.

"Man skal dog være opmærksom på, at selvom man har lukket for vandet og tømt rørene for vand, vil forsikringen kun dække, hvis man kan dokumentere, at skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen," forklarer Stefan Gravang.

Selvom der er tændt for varmen i sommerhuset, kan der stadig være risiko for frostsprængninger. Alle rum skal have en temperatur på minimum 8-12 grader. Sker der en frostsprængning er det vigtigt, at man kan dokumentere at varmeforsyningen har svigtet, og at man selv er helt uden skyld i dette — fx på grund af lynnedslag eller kortslutning af elvarmen. Det er ikke nok, at HFI- eller HPFI-relæet er slået fra.

Gør jobbet svært for tyven

I vintersæsonen er en meget stor del af sommerhusene ubeboede, og er derved et slaraffenland for tyve. Har man dyr elektronik eller designermøbler i sit sommerhus, bør man tage det med sig, når man lukker sommerhuset ned for vinteren, for ikke at friste tyven:

"Det er en god idé, at tage dyre ting med sig hjem og så sørge for, at gardinerne er trukket fra. Hvis tyvene kan se ind og konstatere, der ikke er noget særligt at komme efter, er der mindre risiko for, at de bryder ind end, hvis de slet ingenting kan se udefra og huset ser ubeboet ud," siger Maiken Russ, skadeschef i Topdanmark, der anbefaler at man holder øje med hinandens sommerhuse, hvis man bor eller opholder sig i området i vintermånederne.

Men det er ikke kun husets inventar, man skal tænke på. Havemøbler og andre udendørs ting skal låses væk, hvis forsikringen skal dække et tyveri.

"Havemøbler, grill og hvad man ellers har stående udenfor, skal stilles i et aflåst skur. Står det frit tilgængeligt og bliver stjålet, anses det for simpelt tyveri, og så dækker forsikringen ikke, fordi huset er ubeboet," forklarer Maiken Russ og tilføjer, at man naturligvis heller ikke skal have en ekstra nøgle liggende et sted udenfor, fordi tyvene kender gemmestederne.

Gode råd, når sommerhuset skal lukkes ned

· Tøm blandingsbatterier for vand

· Sørg eventuelt for at stophanen er utilgængelig for fremmede, eller at der kan sættes lås på den

· Tøm vaske- og opvaskemaskiner for vand

· Tøm eller sørg for at frostsikre toilettet, fx med frostvæske

· Lad vandhanen stå åben

· Træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne, så det er tydeligt, at der ikke er noget at komme efter

· Fjern den ekstra nøgle, der ofte er gemt ved sommerhuset

· Lås haveredskaber, havemøbler, parasol og grillen inde i sommerhuset eller i et skur

· Sæt varme på, så alle rum er minimum 8-12 grader

Kilde: Forsikringsoplysningen

For yderligere information:

Frostskader mv. på sommerhuse:

Stefan Gravang, skadechef hos Topdanmark, tlf. 20 32 47 76

Tyveri/indbrud:

Maiken Russ, skadechef hos Topdanmark, på tlf. 21 37 68 03.


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader