December 20, 2017  - 12:15 PM CET

Lars Thykier er konstitueret som CEO for Topdanmark

20. december 2017
Med. nr. 32/2017

Af selskabsmeddelelse nr. 25/2017 fremgik det, at Christian Sagild stopper som CEO for Topdanmark med virkning fra 1. januar 2018. Samtidig fremgik det, at bestyrelsen ville indlede en rekrutteringsproces med henblik på at finde Christian Sagilds afløser.

Indtil rekrutteringsprocessen er tilendebragt og den nye CEO tiltræder, er Lars Thykier konstitueret CEO. Lars Thykier vil fortsat bestride posten som CFO. 

Eventuelle henvendelser: 
Formand for Topdanmarks bestyrelse: Torbjörn Magnusson
Telefon: + 46 706465021

Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard
Telefon: 44744017/40253524

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader