January 2, 2018  - 10:30 AM CET

Udstedelse af optioner

2. januar 2018
Med. nr. 01/2018

 

Udstedelse af optioner

Siden 1998 har Topdanmark haft et revolverende aktieoptionsprogram for direktionen og en række ledende medarbejdere. Ligesom i de tidligere år er strikekursen fastsat ud fra kursen (gennemsnit af alle handler) på Topdanmark-aktien på årets sidste handelsdag.

For 2018 er der udstedt 185.525 aktieoptioner til direktion og en række ledende medarbejdere. Strikekursen på 296 er bestemt som 110 % af kursen på Topdanmark-aktien den 29. december 2017 (gennemsnit af alle handler).

Ud over det revolverende program er der for 2018 udstedt 125.750 aktieoptioner til en kreds af andre ledende medarbejdere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet.

Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2020 i 2021 og senest efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2022 i 2023. I den mellemliggende periode kan optionerne udnyttes indtil tre bankdage efter Topdanmarks offentliggørelse af hel- og halvårsmeddelelser samt kvartalsmeddelelser.

Omkostningen til udstedelse af optionerne kan beregnes til 11 mio. kr. Omkostningen er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen under forudsætning af en aktiekurs på 268,73, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 29. december 2017, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a., et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner og i øvrigt i henhold til IFRS 2 om aktiebaseret aflønning.

  

Eventuelle henvendelser:
Lars Thykier, koncerndirektør
Tlf: 4474 3714 

Topdanmark A/S
CVR-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

 

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader