January 10, 2018  - 1:38 PM CET

Flyvende start for 17-årige med kørekort

Flyvende start for 17-årige med kørekort

Forsøget med at give 17-årige mulighed for at tage kørekort og køre bil med en rutineret ledsager er kommet godt i gang, siger forsikringsselskabet Topdanmark, der kun har modtaget seks skadeanmeldelser. Den store test kommer i år, hvor de unge bilister fylder 18 og må køre uden ledsager.

For et år siden begyndte en treårig forsøgsperiode, hvor 17-årige må tage kørekort og køre bil med en ledsager, der opfylder visse krav.

Her til nytår var forsøgets første år gået. Ifølge Rigspolitiets nye opgørelse har flere end 22.000 17-årige taget kørekort i løbet af 2017. Der er ikke lavet en opgørelse over hvor mange skader, de har været involveret i.

"Vi har dog set på vores egne tal og kan konstatere, at vi kun har modtaget seks anmeldelser om bilskader, hvor 17-årige sad bag rattet. Det er umiddelbart et lavt tal og det er selvfølgelig glædeligt," siger skadechef Helle Dahl fra Topdanmark.

Fire af de seks skader var ansvarsskader, som altid er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring. En af de andre skader blev afvist, da den 17-årige kørte bilen uden en ledsager.

Forsøget kan sænke antallet af ulykker med unge bilister

Forsikringsselskabet Topdanmark har med interesse imødeset forsøget, da det kan medvirke til at rykke ved en uheldig tendens.

"De unge bilister er statistisk set involveret i flere trafikulykker. Derfor er forsøg som dette interessante i et samfundsperspektiv, fordi der er så mange omkostninger forbundet med disse uheld," siger Helle Dahl.

Hun påpeger, at det bliver i 2018, at det for alvor bliver tydeligt om forsøget har værdi.

"En ting er at de 17-årige kører pænt med far eller mor som ledsager. Noget andet er så om de tager de gode vaner med sig ind i bilen, når de skal køre alene eller sammen med kammeraterne. Jeg tror dog på, at vi vil se en positiv effekt, ligesom vi kender fra de lande, der har haft lignende forsøg," siger Helle Dahl.

Man bliver ikke rutineret på et år

Men forældrene bør fortsat at huske på, at deres 17- og 18-årige børn stadig er nye i trafikken, påpeger Helle Dahl.

"Jeg vil gerne opfordre til, at forældrene til de børn, der nu er fyldt 18 år og må køre alene i bilen, fortsat kører med en gang imellem og giver gode råd. De unge bilister vil have brug for at køre flere kilometer før de har opnået rutine og erfaring," siger Helle Dahl.

Forsøgsordningen, der er inspireret af lignende ordninger i bl.a. Tyskland, skal evalueres og kan blive permanent når de tre år er gået. I Tyskland har lignende forsøg vist, at de unge, som tager kørekort som 17-årige, kører pænere og er involveret i færre ulykker når de fylder 18, end jævnaldrende, som ikke har taget kørekort da de var 17.

Fakta

For at en 17-årig med kørekort må køre bil skal der være en ledsager med i bilen. Ledsageren skal opfylde disse krav:

  • Er fyldt 30 år
  • Har mindst 10 års erfaring som bilist
  • Har ikke fået frakendt kørekortet inden for de seneste 10 år
  • Skal være vågen under kørslen og må ikke være påvirket

Yderligere information:

Kontakt skadechef Helle Dahl på telefon 23 38 2954

 

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader