January 25, 2018  - 12:40 PM CET

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

PDF Download pdf 270.8 KB Add to Briefcase

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017
25. januar 2018 Meddelelse nr. 02/2018

Hovedelementer
2017

 • Resultat efter skat: 1.733 mio. kr. (2016:
  1.536 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 20,2 kr. (2016: 16,8 kr.)
 • Combined ratio: 82,0 (2016: 85,1)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 85,8
  (2016: 90,4)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 1,4 %, livsforsikring 11,0 %
 • Resultat af livsforsikring: 249 mio. kr. (2016:
  189 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser: 396 mio. kr. (2016: 487 mio. kr.).

Q4 2017

 • Resultat efter skat: 379 mio. kr. (Q4 2016: 421 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 4,4 kr. (Q4 2016: 4,8 kr.)
 • Combined ratio: 82,1 (Q4 2016: 84,6)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 86,3
  (Q4 2016: 93,9)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 1,9 %, livsforsikring 22,6 %
 • Resultat af livsforsikring: 42 mio. kr. (Q4 2016:
  54 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser: 65 mio. kr. (Q4 2016: 147 mio. kr.).

Udlodning for 2017

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes 1.710 mio. kr. for 2017 svarende til 19 kr. pr. udstedt aktie i form af udbytte. Det svarer til en pay-out ratio på 98,7 og en udbytteprocent på 7,4.

Modelmæssig resultatprognose for 2018

 • I forhold til den modelmæssige resultatprognose for 2018 i delårsrapporten for Q1-Q3 2017 er den forudsatte combined ratio for 2018 uændret 90-91 før afløbsresultat inkl. meromkostninger på ½-1 pp i forbindelse med investering i øget digitalisering og automatisering
 • Der forudsættes fortsat en positiv præmievækst i skadeforsikring
 • Den modelmæssige resultatprognose for 2018 er på 950-1.050 mio. kr. efter skat og ekskl. afløbsresultat.

Webcast 

I en webcast præsenterer kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden.

Telefonkonference

Med udgangspunkt i delårsrapporten og webcast afhol­des der telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor det er muligt at stille spørgsmål til koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferen­cen foregår på engelsk. 

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til et af neden-stående numre 10-15 minutter før konferencens start:

UK dial-in-nummer: +44 (0)20 7192 8000
US dial-in-nummer: + 1 631 510 7495

Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference 6797559 eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen.

Eventuelle henvendelser:
Lars Thykier, koncerndirektør
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader