January 2, 2013  - 4:27 AM CET

Insideres handel med Topdanmark-aktier

2. januar 2013
Handelsindberetning nr. 01/2013

Insideres handel med Topdanmark-aktier

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.

Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:

Navn:   Christian Sagild
Årsag:   Adm. direktør
Udsteder:  Topdanmark A/S
Fondskode:  1025953
Betegnelse:  Aktier
Transaktion:  Tildeling af optioner
Handelsdato:  02.01.2013
Marked:   Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.:  4.606
Kursværdi i DKK: 732.354

Navn:   Lars Thykier
Årsag:   Koncerndirektør
Udsteder:  Topdanmark A/S
Fondskode:  1025953
Betegnelse:  Aktier
Transaktion:  Tildeling af optioner
Handelsdato:  02.01.2013
Marked:   Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.:  3.057
Kursværdi i DKK: 486.063

Navn:   Kim Bruhn-Petersen
Årsag:   Koncerndirektør
Udsteder:  Topdanmark A/S
Fondskode:  1025953
Betegnelse:  Aktier
Transaktion:  Tildeling af optioner
Handelsdato:  02.01.2013
Marked:   Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.:  3.052
Kursværdi i DKK: 485.268

Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen med en aktiekurs på 1.211,42, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 28. december 2012, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a., en selskabsskattesats på 25 % og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptio­ner.

Eventuelle henvendelser:

Lars Thykier, Koncerndirektør
Direkte telefon: 4474 3714

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader