January 2, 2014  - 3:21 PM CET

Insideres handel med Topdanmark-aktier

2. januar 2014
Handelsindberetning nr. 01/2014

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.

Topdanmark har modtaget indberetning om følgende: 

Navn: Christian Sagild
Årsag: Adm. direktør
Udsteder: Topdanmark A/S
Fondskode: 1025953
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af optioner
Handelsdato: 02.01.2014
Marked: Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.: 37.433
Kursværdi i DKK: 748.660

 

Navn: Lars Thykier
Årsag: Koncerndirektør
Udsteder: Topdanmark A/S
Fondskode: 1025953
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af optioner
Handelsdato: 02.01.2014
Marked: Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.: 24.805
Kursværdi i DKK: 496.100

  

Navn: Kim Bruhn-Petersen
Årsag: Koncerndirektør
Udsteder: Topdanmark A/S
Fondskode: 1025953
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af optioner
Handelsdato: 02.01.2014
Marked: Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.: 24.712
Kursværdi i DKK: 494.240

Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen med en aktiekurs på 142,95, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2013, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a. og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptio­ner.

 

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4474 4017, Mobiltelefon: 4025 3524

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader