January 2, 2015  - 10:47 AM CET

Insideres handel med Topdanmark-aktier

2. januar 2015
Handelsindberetning nr. 01/2015 

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.

Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:

Navn: Christian Sagild
Årsag: Adm. direktør
Udsteder: Topdanmark A/S
Fondskode: 1025953
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af optioner
Handelsdato: 02.01.2015
Marked: Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.: 29.148
Kursværdi i DKK: 763.678

 

Navn: Lars Thykier
Årsag: Koncerndirektør
Udsteder: Topdanmark A/S
Fondskode: 1025953
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af optioner
Handelsdato: 02.01.2015
Marked: Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.: 19.317
Kursværdi i DKK: 506.105

 

Navn: Kim Bruhn-Petersen
Årsag: Koncerndirektør
Udsteder: Topdanmark A/S
Fondskode: 1025953
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Tildeling af optioner
Handelsdato: 02.01.2015
Marked: Nasdaq OMX, Copenhagen
Antal stk.: 19.317
Kursværdi i DKK: 506.105

Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen med en aktiekurs på 200,28, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2014, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a. og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptio­ner.

Eventuelle henvendelser:
Koncerndirektør Lars Thykier
Mobiltelefon: 2141 0479

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader