March 27, 2017  - 9:46 AM CET

Topdanmark - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

PDF Download pdf 25.8 KB Add to Briefcase

27. marts 2017
Med. nr. 18/2017

Den 23. februar 2017 offentliggjorde Topdanmark (selskabsmeddelelse nr. 11/2017), at der resterede 199 mio. kr. af det samlede tilbagekøbsprogram for 2016 på 1.650 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, "Markedsmisbrugsforordningen".

Tilbagekøbsprogrammet for 2016 på 1.650 mio. kr. er godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden frem til den ordinære generalforsamling 4. april 2017.

Af tilbagekøbsprogrammet på i alt 1.650 mio. kr., er der i perioden fra 12. februar 2016 til 21. februar 2017 tilbagekøbt for kr. 1.451 mio. kr.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 20. marts til 24. marts 2017 foretaget følgende transaktioner: 

  Antal
aktier
Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
20. marts 2017 25.000 179,60 4.490.000
21. marts 2017 27.000 179,20 4.838.400
22. marts 2017 50.000 176,81 8.840.500
23. marts 2017 50.000 177,03 8.851.500
24. marts 2017 35.000 178,21 6.237.350
I alt akkumuleret i perioden 187.000 177,85 33.257.750
I alt akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 9.283.740   1.627.059.420

Efter ovenstående transaktioner udgør Topdanmarks beholdning af egne aktier 9.654.000 stk. aktier, svarende til 10,16 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader