March 31, 2017  - 12:38 PM CET

Topdanmark - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

PDF Download pdf 25.6 KB Add to Briefcase

3. april 2017
Med. nr. 19/2017

Den 23. februar 2017 offentliggjorde Topdanmark (selskabsmeddelelse nr. 11/2017), at der resterede 199 mio. kr. af det samlede tilbagekøbsprogram for 2016 på 1.650 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, "Markedsmisbrugsforordningen".

Tilbagekøbsprogrammet for 2016 på 1.650 mio. kr. er godkendt af Finanstilsynet og planlægges gennemført i perioden frem til den ordinære generalforsamling 4. april 2017.

Af tilbagekøbsprogrammet på i alt 1.650 mio. kr., er der i perioden fra 12. februar 2016 til 21. februar 2017 tilbagekøbt for kr. 1.451 mio. kr.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden 27. marts til 30. marts 2017 foretaget følgende transaktioner: 

  Antal
aktier
Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
27. marts 2017 40.000 177,58 7.103.200
28. marts 2017 45.000 177,72 7.997.400
29. marts 2017 22.000 177,97 3.915.340
30. marts 2017 21.000 177,53 3.728.130
I alt akkumuleret i perioden 128.000 177,69 22.744.070
I alt akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 9.411.740   1.649.803.490

Efter ovenstående transaktioner udgør Topdanmarks beholdning af egne aktier 9.782.000 stk. aktier, svarende til 10,30 % af aktiekapitalen.

Tilbagekøbsprogrammen for 2016 på 1.650 mio. kr. er herefter afsluttet.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Tlf: 44 74 40 17
Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Topdanmark | Download Adobe Reader