Risikostyring

"Det er Topdanmarks grundlæggende opfattelse, at selskabets værditilvækst fortrinsvis bør ske gennem accept af forsikringsmæssige risici og i mindre grad gennem accept af finansielle risici."

Lars Thykier, koncerndirektør

Risikostyring
Det er Topdanmarks politik, at de risici, der følger af sel­skabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en nor­mal drift og gennemføre planlagte tiltag selv i tilfælde af en meget ugunstig udvikling i omverdenen.

Som en konsekvens af denne politik har selskabet over en årrække identificeret og reduceret eller elimineret risici, der potentielt kunne forårsage tab ud over, hvad Topdanmark anser for acceptabelt. Således er større strategiske aktieposter afviklet, katastrofedækningen i tilfælde af storm eller terror er øget betydeligt, og den fi­nansielle risiko er nedbragt.

På denne baggrund er det Topdanmarks opfattelse, at selskabets fremtidige årsresultater med meget stor sand­synlighed vil være positive selv i tilfælde af eksempelvis et nyt sammenbrud i de finansielle markeder svarende til udviklingen i 2008.

Titel Type Størrelse  
Risikorapport 2016 PDF 456.0 KB Add to Briefcase
Risikorapport 2015 PDF 778.9 KB Add to Briefcase
Risikorapport 2014 PDF 628.1 KB Add to Briefcase
Risikorapport 2013 PDF 2.7 MB Add to Briefcase
RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

20.06.2018 09:15

282,80  -0,40

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk