Investor

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold. På www.topdanmark.com stiller vi en række supplerende oplysninger til rådighed for vores interessenter.

Halvårsrapport 2018

Topdanmark offentliggør regnskab for første halvår 2018 d. 20. juli omkring kl. 12.00 (CET).

Telefonkonference holdes d. 20. juli kl. 14.00 (CET), på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til:

DK dial-in-nummer: +45 3544 5583
UK dial-in-nummer: +44 203 194 0544
US dial-in-nummer: +1 855 269 2604

 


Topdanmarks aktie

Topdanmark har én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Se videoen eller læs præsentationen om Topdanmarks equity story. Læs mere

Prospekt for Topdanmark Forsikring

DKK 400,000,000 Floating Rate Restricted Tier 1 Perpetual Notes. Se prospekt (på engelsk)

 God selskabsledelse
God selskabsledelse

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse, og vi har løbende tilpasset vedtægter mv. til principperne om god selskabsledelse.

Læs mere

Risici nedbringes
Risici nedbringes

For at reducere risikopræmien på Topdanmark-aktien har Topdanmark i de senere år gradvist nedbragt koncernens risiko.

Læs mere

RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

18.07.2018 12:38

308,00  -1,00

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk