Investor

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold. På www.topdanmark.com stiller vi en række supplerende oplysninger til rådighed for vores interessenter.

Ordinær generalforsamling 2017

Topdanmarks ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 4. april 2017 kl. 15:00 (CET)

Se direkte transmission af generalforsamlingen

Læs mere om generalforsamlingen her
 


Topdanmarks aktie

Topdanmark har én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Se videoen om Topdanmarks equity story. Læs mere
 

Prospekt for Topdanmark Forsikring

Kapitalbeviser op til 1.500.000.000 kr. Se prospekt

 God selskabsledelse
God selskabsledelse

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse, og vi har løbende tilpasset vedtægter mv. til principperne om god selskabsledelse.

Læs mere

Risici nedbringes
Risici nedbringes

For at reducere risikopræmien på Topdanmark-aktien har Topdanmark i de senere år gradvist nedbragt koncernens risiko.

Læs mere

RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

28.04.2017 16:59

186,90  0,00

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk