Investor

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold. På www.topdanmark.com stiller vi en række supplerende oplysninger til rådighed for vores interessenter.

Halvårsrapport 2016

Resultat efter skat for H1 2016: 594 mio. kr. Combined ratio: 86,0

Webcast

Webcast-præsentation

Halvårsrapport for 2016

H1 2016 præsentation


Topdanmarks aktie

Topdanmark har én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Se videoen eller Læs Topdanmarks Equity story. Læs mere

 

Sampo har offentliggjort tilbudsdokument

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 52/2016 har Sampo i dag offentliggjort tilbudsdokumentet.
Læs mere

 

Prospekt for Topdanmark Forsikring

Kapitalbeviser op til 1.500.000.000 kr. Se prospekt

 God selskabsledelse
God selskabsledelse

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse, og vi har løbende tilpasset vedtægter mv. til principperne om god selskabsledelse.

Læs mere

Risici nedbringes
Risici nedbringes

For at reducere risikopræmien på Topdanmark-aktien har Topdanmark i de senere år gradvist nedbragt koncernens risiko.

Læs mere

RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

29.09.2016 16:59

185,90  -1,00

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk